Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Een van de taken is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Daarnaast is het college eerstverantwoordelijk voor de financiƫn van de gemeente en moeten toezien op het algemeen belang. Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. Besluiten worden alleen genomen met meerderheid van stemmen. De afzonderlijke wethouders kunnen dus niet zelf besluiten nemen namens het college van B&W.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt de beleidskaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders, dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding, vorming en uitvoering van beleid. De gemeenteraad van Heusden telt 29 zetels, verdeeld over 9 fracties

Fractieondersteuners ondersteunen raadsleden bij het uitvoeren van hun taak.

Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de raadsgriffier. De griffier adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden en fractieondersteuners. De griffier zorgt samen met de burgemeester voor een goede voorbereiding en goed verloop van de raadsvergaderingen.

De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut ingesteld door de gemeenteraad. Zij verricht onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en uitvoering.